Pravidlá

PRAVIDLÁ

 • Hosť sa môže ubytovať od 14:00 hod. najneskôr však do 22:00 hod. ak nie je vopred dohodnuté inak.
 • Odchod hosťa z penziónu je najneskôr do 11:00 hod ak nebolo vopred dohodnuté inak
 • Pobyt psov a iných domácich zvierat  penzión nepovoľuje.
 • Hosť si po príchode na izbu skontroluje funkčnosť vybavenia izby
 • Hosť je povinný pristupovať šetrne k vybaveniu izby. V prípade vzniknutej škody je hosť povinný oznámiť túto skutočnosť personálu penziónu. Ďalej je zakázané utierať si do uterákov make-up, utierať nimi rozliate nápoje a podlahu, farbiť si vlasy. Pri porušení týchto pravidiel si bude penzión účtovať poplatok vo výške 50€.
 • Pred odchodom má právo recepčný skontrolovať izbu a v prípade vzniknutých poškodení alebo chýbajúceho vybavenia izby si bude nárokovať na zaplatenie vzniknutej škody.
 • Raňajky sú podávané formou bufetových stolov od 8:00 do 10:00, prípadne skorej po dohode s ubytovanými hosťami.
 • Je prísne zakázané odnášať podávané jedlo na izby a mimo ubytovacieho zariadenia. Tak isto je zakázané odnášať poháre, taniere a ostatné vybavenie z reštauračných priestorov na izby a mimo ubytovacieho zariadenia.
 • Je prísne zakázané nosiť si so sebou svoj vlastný alkohol a jedlo do reštauračných priestorov penziónu.
 • Upratovanie izieb prebieha od 11:00 do 15:00. Ak si prajete výmenu auterákov položte ich v kúpelni na podlahu.
 • Pre využitie wellness priestorov je hosť povinný upovedomiť pracovníkov penziónu najneskôr hodinu pred vstupom, najneskôr však do 19:00.
 • Je zakázané fajčenie v priestoroch penziónu mimo priestorov, ktoré sú na to vyhradené.
 • Je zakázané nosiť na izby lyže, snowboard a lyžiarsku obuv. Pre uloženie týchto predmetov sú vyhradené uzamykateľné miesta v spoločných priestoroch penziónu.
 • Hostia sú povinný dodržiavať zásady nočného kľudu od 22:00 do 7:00 a dbať na to aby svojim správaním nezasahovali do pobytu ostatných hostí. Z bezpečnostých dôvodov je deti do 12 rokov zakázané nechávať samotné bez dozoru v priestoroch penziónu.